Vítáme Vás

Vážení přátelé, vítáme Vás na stránkách Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů Brno

Klub chovatelů holubů moravských pštrosů Brno sdružuje chovatele tohoto plemene z celé České republiky a jeho hlavním úkolem je zajistit uchování tohoto plemene a jeho zušlechťování pro další generace jeho chovatelů. Upřesňuje šlechtitelské cíle plemene a jednotlivých barevných rázů a sjednocuje výklad vzorníku nejen pro posuzovatele, ale zejména pro členy klubu a tím pro nejširší chovatelskou.   Napomáhá školeními neustálému vzdělávání členů klubu jak v chovatelské, veterinární a šlechtitelské práci. Zabezpečuje pro členy klubu jednotný systém evidence kroužků a doporučuje vedení rodokmenů minimálně do třetí až čtvrté generace předků pro skutečně zodpovědnou plemenářskou a šlechtitelskou práci. Zastupuje členy klubu a chovatele moravských pštrosů ve vztahu k ústřední odborné komisi chovatelů holubů při ČSCH a reprezentuje tuzemské chovatele moravských pštrosů ve vztahu k chovatelským klubům zahraničí. Moravský pštros je holubem, který si tuto péči zaslouží v co největší míře, vždyť se jedná o jedno z naších národních plemen, které navíc splňuje i ty největší chovatelské nároky. Přestože se jedná o holuba tvaru, je nápadný svojí kontrastní kresbou a jednotlivé barvy jsou prošlechtěny téměř k dokonalosti,včetně jejich lesku a svitu. Proto si moravský pštros stále drží velký okruh svých chovatelů a obdivovatelů.

Pro usnadnění komunikace a možnost úzké chovatelské spolupráce fungují v organizační struktuře klubu pobočky, které sdružují chovatele tohoto plemene v daném regionu. Každoročně jsou klubem i pobočkami pořádány speciální výstavy tohoto plemene, kde jednotliví chovatelé porovnávají výsledky svojí práce s ostatními chovateli z celé České republiky.Tyto speciální výstavy jsou pro členy klubu vrcholnou akcí, nejen z hlediska výstavní činnosti, ale i možností výměny kvalitního chovného materiálu. Věříme že, bohatá a kompletní činnost doplněná webovými stránkami v budoucnu uspokojí i ty nejnáročnější holubáře a že naše společné úsilí povede nejen ke zkvalitnění chovu moravských pštrosů a tím uchování tohoto krásného plemene pro další generace chovatelů, ale že si najde svoji oblibu a pevné místo i za hranicemi naší republiky.

  Vážení přátelé, pokud se zabýváte chovem a šlechtěním moravského pštrosa, rádi Vás uvítáme v našem klubu.